banner
banner
banner

Hỗ trợ mua hàng

Support 1: Phụ trách Bán lẻ
Hotline: 0975 884 009

Support 2: Phụ trách Đại lý
Hotline: 0985 120 759

Tin tức

Lộ trình của đề án số hoá truyền hình

Lộ trình của đề án số hoá truyền hình

Trong giai đoạn một tính đến 31/12/2015, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội (cũ), TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ bắt đầu ngừng phát sóng các kênh chương trình analog (tương tự) để chuyển sang truyền hình số mặt đất.
Hotline: 0975 884 009 Top

1
1
1