banner
banner
banner

Hỗ trợ mua hàng

Support 1: Phụ trách Bán lẻ
Hotline: 0975 884 009

Support 2: Phụ trách Đại lý
Hotline: 0985 120 759

Tin tức

Đây mới thực sự là cách dò kênh DVB T2 chuẩn và nhiều kênh nhất

Đây mới thực sự là cách dò kênh DVB T2 chuẩn và nhiều kênh nhất

Số kênh của đầu thu DVB T2 không ổn định vì bạn chưa quay đúng hướng anten, đây là bài hướng dẫn tra cứu tần số , tín hiệu sóng và hướng anten chuẩn nhất
Hotline: 0975 884 009 Top

1
1
1